ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΟΝ ΓΟΝΕΑ

Στηρίζουμε την οικογένεια με σεβασμό και ευθύνη!

Χτίζουμε καθημερινά σχέσεις αγάπης και εμπιστοσύνης, εφόσον τα παιδιά σας τα θεωρούμε ήδη Παιδιά μας!

Παρακολουθούμε την πρόοδο κάθε παιδιού ξεχωριστά και ενημερώνουμε γραπτώς τους γονείς με το Τετράδιο Επικοινωνίας – Προόδου όπου αναγράφονται καθημερινά οι επιδόσεις του σε όλους τους τομείς.

Δωρεάν Ενισχυτική Διδασκαλία και Επαναληπτικό υλικό όταν χρήζει βελτίωσης της απόδοσης του μαθητή μας.

Πραγματοποιούμε Συναντήσεις σε προσωπικό επίπεδο.

Παρέχουμε Δωρεάν Συμβουλευτική.

Προλαμβάνουμε και ενημερώνουμε για μαθησιακές δυσκολίες, δουλεύοντας μαζί, τους τρόπους αντιμετώπισης που σας προτείνουμε.

 
Το χαμόγελο στο πρόσωπο των παιδιών, που πηγάζει από τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθηση για τη γνώση που αποκτούν κοντά μας, είναι η Δύναμή μας για να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε το έργο μας!

1-paidi.jpg